HYOSUNG-WITHUS
HYOSUNG-WITHUS
    
 
Home > 제품소개 > 고주파류
HYOSUNG-WITHUS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

보행기 튜브
PVC비닐
실크인쇄
고주파 융착 작업
국내 개발 생산 납품 
다양한 색상과 인쇄문안 삽입 가능
대량 주문시 연락 주시면 자세히 견적하여 드리겠습니다. 


  
 
 
HYOSUNG-WITHUS